สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย อิสระอยู่ที่ใจ ไปไหน ไปเลย

GOTOLOEI

loei home

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย... อ่านต่อ

ประวัติหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดเลย แต่ละหมู่บ้านมีประวัติเป็นมาอย่างไร คลิกเลย!

งานว่างจังหวัดเลย