พบกับ บะกุ๊ดเต๋ตุ๋นยาจีน รสชาติอร่อยเข้มข้นถึงเครื่องยาสั่งตรงจากมาเลเซีย
นั่งกันชิลๆ หลบหนีความวุ่นวาย สูดบรรยากาศริมทุ่ง ที่ Eat me