เลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่น่าสนใจ มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม มีอากาศที่หนาวเย็น และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่หลายแห่งด้วยกัน

ร้านอาหารในจังหวัดเลย