แท็ก "วัด"

10 อันดับ ที่เที่ยวยอดฮิต จังหวัดเลย ปี 2559
รีวิวที่เที่ยว

อันดับที่ 10 ห้วยกระทิงภาพจาก : reviews-dแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สำหรับคลายร้อนและพักผ่อนหย่อนใจ ที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ไปพร้อมๆกับการล่องแพ ชมวิวทิวทัศน์ ที่มีภูเขาโอบล้อมรอบบร...

หลวงพ่อวัดจอมมณี
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อวัดจอมมณีหลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 หน้าตักกว้าง 14-45 เซนติเมตร สูง 38.5 เซนติเมตร มีจารึกรอบฐานเป็น...

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาค (วัดใต้) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปั้นด้วยดินเหนียวขนาดหน้าตักกว้าง 300 เซนติเมตร สูง 390 เซนติเม...

พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง (หลวงพ่อหิน)
สถานที่สักการะ

วัดศรีสุธาวาส พระอารามหลวง พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง(หลวงพ่อหิน) เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 16 ค้น...

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลาหลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาค (วัดใต้) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปั้นด้วยดินเหนียวขนาดหน้าตักกว้าง 300 เซนติเมตร สูง 390 เซนติเมต...

หลวงพ่อวัดจอมมณี
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อวัดจอมมณี หลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 หน้าตักกว้าง 14-45 เซนติเมตร สูง 38.5 เซนติเมตร มีจารึกรอบฐานเป...

ไปโดดน้ำตก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
รีวิวที่เที่ยว

น้ำตกคิ้ง แผนที่:น้ำตกคิ้ง อ.นาแห้ว จ.เลยน้ำตกช้างตก แผนที่:น้ำตกช้างตกอ.นาแห้ว จ.เลย

คิวงานหมอลำ ประจำเดือน มีนาคม 2560
ปฏิทินหมอลำ

วันที่ชื่อคณะสถานที่2 มีนาคม 2560หมอลำใจเกินร้อยวัดบ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย4มีนาคม 2560หมอลำใจเกินร้อยวัดจอมมณี บ้านปากเป่ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย5มีนาคม 2560เสียงอิสานบ้านป...

คิวงานหมอลำ ประจำเดือน เมษายน 2560
ปฏิทินหมอลำ

วันที่ ชื่อคณะ สถานที่1 เมษายน 2560 | ประถมบันเทิงศิลป์ | วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย7 เมษายน 2560 | เสียงอิสาน | บุญมหาชาติ วัดโพนชัย บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เล...