แท็ก "เมืองเลย"

พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง (หลวงพ่อหิน)
สถานที่สักการะ

วัดศรีสุธาวาส พระอารามหลวง พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง(หลวงพ่อหิน) เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 16 ค้น...