"เที่ยวเชิงธรรมชาติ"
แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ