"เที่ยวเชิงนันทนาการ"
แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการในจังหวัดเลย สนามกีฬา สวนน้ำ สวนสัตว์ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ