"เที่ยวเชิงวัฒนธรรม"
แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วัด พระธาตุ ฯลฯ

หลวงพ่อวัดจอมมณี
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อวัดจอมมณีหลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 หน้าตักกว้าง 14-45 เซนติเมตร สูง 38.5 เซนติเมตร มีจารึกรอบฐานเป็น...

จารึกพระธาตุศรีสองรัก
สถานที่สักการะ

จารึกพระธาตุศรีสองรัก วัดพระธาตุศรีสองรัก ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา แต่มีคณะพ่อแสน นางแต่ง เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และมีข้าราชการ ชาวบ้าน เป็นผู้ดูแล ชาวเลย และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพ...

รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน
สถานที่สักการะ

รอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็นรอยเท้าบนหินกำพร้า กว้าง 1 ศอก ยาว 1 วา มีรูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงๆรอยพระพุทธบาทนี้ ตั้งอยู่บนไหลเขาภูควายเงิน บ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จึงเชื่อว่า...

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาค (วัดใต้) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปั้นด้วยดินเหนียวขนาดหน้าตักกว้าง 300 เซนติเมตร สูง 390 เซนติเม...

พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง (หลวงพ่อหิน)
สถานที่สักการะ

วัดศรีสุธาวาส พระอารามหลวง พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง(หลวงพ่อหิน) เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 16 ค้น...

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลาหลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาค (วัดใต้) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปั้นด้วยดินเหนียวขนาดหน้าตักกว้าง 300 เซนติเมตร สูง 390 เซนติเมต...

หลวงพ่อวัดจอมมณี
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อวัดจอมมณี หลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 หน้าตักกว้าง 14-45 เซนติเมตร สูง 38.5 เซนติเมตร มีจารึกรอบฐานเป...

พระเสี่ยง
สถานที่สักการะ

พระเสี่ยง พระเสี่ยง เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 93 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร เจ้าพ่อองค์หลวงได้หาบคู่บ้านคู่เมืองปางเหืองในอดีต ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ วัดจอมมณี บ้านท...

หลวงพ่อองค์แสน (พระเจ้าฝนแสนห่า)
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อองค์แสน(พระเจ้าฝนแสนห่า)พระพุทธรูปฝนเสนห่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยวโลหะชนิดสำริดศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 22-23 ฐานสูง 16 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 3.4-5 เซนติเมตรกรมศิลปากร...