"ข้อมูลประจำอำเภอ"

อำเภอผาขาว
หมวด: ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2531 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอจนถึงปัจจุบัน คำขวัญอำเภอผาขาว ผาสูงใ...