"สถานศึกษา"

โรงเรียนภูหลวงวิทยา
หมวด: สถานศึกษา

โรงเรียนภูหลวงวิทยาวันก่อตั้ง1 เมษายน 2522ที่ตั้งหมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42230โทรศัพท์042-039965โทรสาร042-039965เว็บไซด์ http://www.phuluangwit...

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
หมวด: สถานศึกษา

โรงเรียนวังทรายขาววิทยาวันก่อตั้งพ.ศ.2528ที่ตั้งหมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130โทรศัพท์042-814683โทรสาร042-879437เว็บไซด์ http//www.wsw.ac.th อี...