เที่ยวสบายสไตล์คนไม่เอาถ่าน Low Carbon Tourism โดย อพท.5


น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO