แผนที่ เที่ยวแสงภา ที่นาแห้ว ชมวัดศรีโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ประเพณีที่งดงามคือ จุดที่น่าสนใจของที่นี่ ประวัติวัดศรีโพธิ์ชัย จะมีที่มาอย่าไรนั้นมาดูกันครับ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด