คิวงานคณะ รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ฤดูกาลปี 62-63

คิวงานคณะ รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ฤดูกาลปี 62-63

5 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านพักรัตนศิลป์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดวง)
10 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม
12 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานหมอลำม่วนแลนด์ ริมบางแสน2 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
18 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองนาหล่ำ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
19 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านกุดเรือ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ หจก.เลิฟยูว์ชอปปิ้งมอล ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
25 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
26 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้วตลาดหนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
27 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านลาดนาเพียง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28 ตุลาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดโพธิ์ศรีสร้อย ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

1 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านขี้เหล็กซ้าย ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

2 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
7 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
8 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
9 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
10 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
11 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดสว่างบ้านผือ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
21 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านวังมน ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

5 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

7 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานมอเตอร์โชว์ บ.ถาวรเทรดดิ้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
14 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้วบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว ตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
18 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านนาห่อม ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
21 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนหัวนา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
22 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อหมื่นศรี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดแจ้งสว่างนอก บ้านแสนสุข ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านศาลา ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

3 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองไฮ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
4 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังษี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นคราชสีมา
5 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
16 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ สถาบันการพละศึกษาอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
17 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
18 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง จ.บุรีรัมย์
25 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านเดื่อ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
27 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านตาลโกน ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
31 มกราคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

1 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
2 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดหงส์ บ้านศีรษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
7 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดถ้ำสุวรรณคูหา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
8 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดปทุมชาติ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
9 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านดอนดั่ง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
15 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านยางกระทุง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
16 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดพืชนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
28 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนสวรรค์ ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
29 กุมภาพันธ์ 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดใหม่อ่างห้วยยาง บ้านบุตาล ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

5 มีนาคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดสีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

11 มีนาคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดทุ่งสว่างวนาราม บ้านพันดอน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
14 มีนาคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
15 มีนาคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดศรีโสภณธรรมทาน (วัดใต้) อ.เมือง จ.บึงกาฬ
20 มีนาคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานประเพณีสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
27 มีนาคม 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านซ่ง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

8 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านสนาม ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
10 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
11 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหินกอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2563รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองกุง ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
14 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
15 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) อ.เมือง จ.หนองคาย
17 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
29 เมษายน 2563 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านหนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

บ้านพัก : 132 ม.13 บ้านพรสวรรค์ ถ.เหล่านาดี กม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-769-1966 (พี่ใหญ่ สุริยา)
ฤดูกาลปี : 2562-2563 ลำเรื่อง