คิวงานหมอลำในจังหวัดเลย ฤดูกาล 62-63

ใกล้เข้ามาแล้วหนาวนี้ สำหรับคอหมอลำในจังหวัดเลย คงเฝ้ารอว่าจะไปหาหมอที่ไหนดี ข่าวสารเรื่องหมอลำเป็นเรื่องสำคัญ Gotoloei จึงรีวมรวมมาฝากครับคิวงานหมอลำในจังหวัดเลย ฤดูกาล 62-63 คิวงานหมอลำจังหวัดเลย ฤดูกาลแสดงหมอลำ 62-63 คิวงานหมอลำจังหวัดเลย 62
4 ตุลาคม 2562 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จ.เลย

8 พฤศจิกายน 2562ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดศรีหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
9 พฤศจิกายน 2562 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ที่ว่าการ อ.ภูกระดึง จ.เลย
8 มกราคม 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

26 มกราคม 2563 หมอลำนามวิหค แสดงที่ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
3 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

17 กุมภาพันธ์ 2563ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
25 กุมภาพันธ์ 2563 เดือนเพ็นอำนวยพร แสดงที่ บ้านลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

7 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญผะเหวด วัดโพนทอง บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
9 มีนาคม 2563 หมอลำนามวิหค แสดงที่ บ้านห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย งานสมโภชน์พระอุโบสถ
18 มีนาคม 2563ระเบียบวาทะศิลป์แสดงที่ บ้านศรีสุวรรณ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
21 มีนาคม 2563 หมอลำนามวิหค แสดงที่ วัดตาดข่าพัฒนาราม ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
29 เมษายน 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

3 ตุลาคม 2563 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย