คิวงานหมอลำในจังหวัดเลย ฤดูกาล 61-62

สำหรับคอหมอลำในจังหวัดเลย ข่าวสารเรื่องหมอลำเป็นเรื่องสำคัญ Gotoloei จึงรีวมรวมมาฝากครับ
คิวงานหมอลำในจังหวัดเลย ฤดูกาล 61-62 คิวงานหมอลำจังหวัดเลย ฤดูกาลแสดงหมอลำ 61-62 คิวงานหมอลำจังหวัดเลย61

14 ตุลาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ จ.เลย
19 ตุลาคม 2561 รัตนศิลป์ตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ.กำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
28 ตุลาคม 2561 ดอกฝ้ายวาทะศิลป์ เปิดฤดูกาล ที่บ้านป่าเป้า ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
31 ตุลาคม 2561 อีสานศิลป์+อิสระศิลป์ แสดงที่ บ้านสูบ อ.เมือง จ.เลย
6 พฤศจิกายน 2561 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ลานมันข้าง ปตท กำเนิดเพชร *ยกเลิก**
8 พฤศจิกายน 2561 ศิลปินภูไท แสดงที่ วัดโพนสูง บ้านนาบอน ต.ชัยพฤษ์ อ.เมือง จ.เลย
28 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
30 พฤศจิกายน2562 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

2 ธันวาคม 2561 ดอกคูนมิวสิค บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
20 ธันวาคม 2561 เสยงอิสาน แสดงที่ งานฤดูหนาว อ.วังสะพุง จ.เลย
3 มกราคม 2562 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
4 มกราคม 2562 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านหนองหมากแก้ว ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
8 มกราคม 2562 สาวน้อยเพชรบ้านแพง เเสดงที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
13 มกราคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
16 กุมภาพันธ์ 2562 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
27 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยโตก ตำบลนาโปง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
4 มีนาคม 2562 หมอลำใจเกินร้อย แสดงที่ บ้านปากเปง อ.วังสะพุง จ.เลย
11 มีนาคม 2562 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ปากชม จ.เลย
12 มีนาคม 2562 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
13 มีนาคม 2562 สาวน้อยเพชรบ้านแพง เเสดงที่บ้านกลาง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
18 มีนาคม 2562 หมอลำใจเกินร้อย แสดงที่ วัดโพนทอง บ้านหนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
24 มีนาคม 2562 สาวน้อยเพชรบ้านแพง เเสดงที่ บ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย.
26 มีนาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านน้ำพร ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

28 มีนาคม 2562 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
30 มีนาคม 2562 หมอลำใจเกินร้อย แสดงที่ บ้านกำเนิดเพชร อ.เมือง จ.เลย
30 มีนาคม 2562 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
31 มีนาคม 2562 หมอลำใจเกินร้อย แสดงที่ บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
11 พฤษภาคม 2562 ศินลปินภูไท แสดงที่ บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
13 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าเปิบ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ปล.คิวงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่องานแสดง

ประถมบันเทิงศิลป์: 081-7398374 , 043-327233
เสียงอิสาน: 089-8120230,081-9206286

ระเบียบวาทะศิลป์: 043-382402,081-9751686,089-4228477,081-9751686,089-6178332
หมอลำใจเกินร้อย :085-9210826 , 092-8951791
พรนิมิตร มงคลศิลป์:082-1507709 , 088-5604885 ,095-9374454 , 085-0032668
หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ :081-0504025,0951706089
สาวน้อยเพชรบ้านแพง :086-9076275,097-1824988