โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญได้รับมอบไก่พันธุ์ไข่ 10 ตัว

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ร่วมกับนายก อบต.เลยวังไสย์ ตัวแทนเกษตรอำเภอภูหลวง ร่วมมอบไก่พันธุ์ไข่จำนวน 10 ตัวให้กับโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และร่วมชื่นชมแปลงผักสวนครัวผลงานของนักเรียนและครูไก่3.jpg
ไก่2.jpg
ไก่4.jpg

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :https://www.facebook.com/amphoephuluang?hc_ref=NEWSFEED