คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาล 2562-2563

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาล 2562-2563

4 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ลานมูลมัง หลังบ้านพักหมอลำระเบียบวาทศิลป์ บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดฤดูกาล

5 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดเทิดไท ตาลคู่ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
7 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ลานตลาดนัดปากทางเขาตาโล พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
8 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ข้างหมอชิต2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ
9 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ลานห้างไทวัสดุ มีนบุรี กรุงเทพ
10 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ
11 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดสามวันสองคืน เจริญนคร-สาทร กรุงเทพ
12 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ข้างตลาดลาว บางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
13 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดนาแค ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
14 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านตากแดด ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
16 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านกุดจอก ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
17 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโปโล ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานบุญมหากฐินคณะประถมบันเทิงศิลป์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
19 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสังวรวราราม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บริษัท ชีวินยนต์ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
21 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
23 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
24 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ สนามวัดบ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี งานบุญกฐิน
25 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดหนองหล่ม (ศรีบุญเรือง) บ้านหนองหล่ม ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
26 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านกระนวน ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
27 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

5 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองขาม ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
6 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดงเมืองจอก ต.ศรีโตคร อ.จัตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
7 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ปั้มน้ำมันคมสัน บ้านวังวัด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
8 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดศรีหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
9 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองอีกุ้ม ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดนิคมพัฒนาราม ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
11 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ แสดงที่ ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
12 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
13 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดโนนฝาวพุทธาราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
18 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานยกช่อฟ้า บ้านเหล่าโง้ง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
19 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
20 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ประเพณีงานลอยกระทง ณ.บริเวณสวนศรีโคตรธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
21 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านพลับพลา ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
23 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
24 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านกุดตะเข้ใหญ่ ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

7 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดกุดรังสุทธาราม ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
8 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานประเพณี รำลึกชาตกาล 116 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ.วัดศรีพิมล บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
10 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วศาลเจ้าพ่อ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
14 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
20 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
27 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
28 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานฉลองวังพญานาค วัดพระธาตุโป่งดินสอ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
29 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนคร้อ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองศรีทอง ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
31 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดู่ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

1 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
2 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกกลาง ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
3 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านซับใหญ่ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
4 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
5 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
6 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
8 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานประจำปี นมัสการหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
9 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ข้างสถานีขนส่งหมอชิต2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดลาวบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
16 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดดอนเมืองใหม่ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
18 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านป่าโมงใหญ่ ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
24 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกจาน ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
25 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านปูน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
26 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหัวหนอง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
27 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
30 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนนาโพธิ์ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
31 มกราคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
2 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
4 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดหงษ์พระเจ้าใหญ่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
6 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
7 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการหลวงปู่ต้อนบ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
8 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านมูลตุ่น ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานมรดกโลกบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
10 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
11 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
12 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดในเรืองศรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
14 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
15 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
16 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านน้อยเหนือ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
18 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ องค์การบริหารส่วน ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
19 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
21 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบึงกระจับ ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านสำโรงโคก ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
24 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านกุดยาง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสว่าง ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
26 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดเหนือ บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
28 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสว่าง ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
29 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดคลองหินปูน ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

1 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดเกาะพันซาโพธิยาลัย ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
3 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านสร้างก่อ ต.สร่างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
4 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
5 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยขี้หนู ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
6 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดงน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
7 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกแพงพวย ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
8 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
9 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกน้อย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
12 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
13 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดศรีนคราราม บ้านดงเมือง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
14 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านคำเนียม ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
15 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านไร่เหนือ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
16 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่ง ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านศรีสุวรรณ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดใหม่สงเปลือย บ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
20 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
21 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
22 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
23 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนทอง ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
24 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
27 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านไก่ฟ้า ต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
28 มีนาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดนาแค ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

5 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
6 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
7 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านกุงเก่า ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
8 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
10 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองกก ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
11 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
12 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหมื่นศรีใหญ่ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
13 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
14 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
15 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
16 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าเมตตาหลวง บ้านโคกกลาง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
17 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
18 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่าข้าง ต.โพธิ์คำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
19 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านม่วงน้อย ต.ท่าหาดทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

8 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านต้อง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
9 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านนาเล ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม งานบุญบั้งไฟ
17 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
6 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสิงห์ทอง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
13 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

29 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านไร่เหนือ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

( ข้อมูลอาจไม่ตรงตามที่เอาลงกรุณาเช็คกับทางวงหมอลำเพื่อความชัวร์)