สรุปผลการลงทะเบียนโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 48,083 คนสรุปผลการลงทะเบียนโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดเลย
จังหวัดเลยรายงานข้อมูลการลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีผู้ลงทะเบียน ตลอดโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1- 30 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 48,083 คน21271076_1185135418284826_2562852865660713846_n.jpg
แบ่งตามสาขาภารกิจที่สมัครดังนี้
ด้านดอกไม้จันทน์10,330 คน , ด้านประชาสัมพันธ์2,535 คน , ด้านโยธา3,053 คน
ด้านขนส่ง928 คน , ด้านบริการประชาชน20,777 คน , ด้าน แพทย์5,159 คน
ด้านรักษาความปลอดภัย3,971 คน และ ด้านจราจร 1,331 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนรายอำเภอ มีดังนี้
อำเภอเมืองเลย8,757 คน , อำเภอวังสะพุง7,787 คน , อำเภอเชียงคาน3,997 คน
อำเภอด่านซ้าย3,970 คน , อำเภอท่าลี่2,097 คน , อำเภอปากชม2,817 คน
อำเภอภูเรือ1,790 คน , อำเภอภูหลวง2,789 คน , อำเภอภูกระดึง3,659 คน
อำเภอนาแห้ว1,459 คน , อำเภอนาด้วง1,494 คน , อำเภอผาขาว3,084 คน
อำเภอเอราวัณ2,467 คน และ อำเภอหนองหิน1,916 คน

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์