กำหนดการบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหกประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2562

กำหนดการบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหกประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และวัดโพธิ์ศรีDSC_0147.jpg

วันที่19 พฤษภาคม2562
เวลา 09.00 น..ร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว
หมู่ที่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
เวลา 10.00 น.ร่วมชมและร่วมสนุกสนุกสนานกับคอนเสิร์ต หมอลำซิ่ง
เวลา 15.00 น.ชมและร่วมขบวนแห่คอกไม้เข้าผาม
เวลา 19.00 น. ร่วมสนุกสนาน ม่วนซื่นโฮแซว กับรำวงชาวบ้านDSC_0097.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 น. เชิญชมพิธีเปิดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) และประเพณี-
บุญเดือนหก ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชาว
พร้อมชมขบวนฟ้อนรำและขบวนแห่ผีขนน้ำ
เวลา 13.00 น. แห่ต้นผึ้ง เข้าวัด
เวลา 14,00 น. เชิญชมการจุดบั้งไฟจากคุ้มวัตและคุ้มบ้านต่างๆเวลา
เวลา 20.00 น. เชิญชมคอนเสิร์ตหมอลำคณะ ทิตสา วาทะศิลป์ ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว
(ชมฟรีตลอดงาน)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.๐0 น. เชิญร่วมทำนูญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยทาน แต่พระภิกษุสงส์สามเณร
ณ วัดโพธิ์ศรี บนนาซ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาซ่าว อำเภอเซียงคาน จังหวัดเลย