กำหนดการงานนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก และพิธีล้างธาตุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2562

พลังแห่งความรักและความศรัทธา ในงาน "นมัสการพระธาตุศรีสองรัก" ประจำปี ๒๕๖๒ อ.ด่านซ่าย จ.เลย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นอีกกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในทุกปี ของชาวอำเภอด่านซ้ายฃ
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก
ได้บำเพ็ญกุศล และนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

58444432_672068289889100_4570060827482128384_n.jpg

กำหนดการงานนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก และพิธีล้างธาตุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม (ตรงกับวันขึ้น๑๒ค่ำเดือน๖)

เวลา7.00น.พิธีทำบุญตักบาตร(บริเวณศาลาด้านล่างองค์พระธาตุ พระสงฆ์จำนวน69รูป
เวลา8.30น. ข้าราชการ ประชาชน ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมเพียงกัน ณ ลานพระธาตุศรีสองรัก
เวลา9.00น พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี2562
-การรำบวงสรวจจำนวน459คน
-การแสดงของนักเรียนศรีสองรักวิทยาคม
เวลา17.30-กิจกรรมประกวดอาหารพื้นบ้าน(พาแลง)ของหมู่บ้านตำบล
เวลา18.30รับประทานอาหาร (พาแลง)
ชมมหรสพ
(การแต่งกายชุดผ้าไทเลย)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม 2562(ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน๖)
เวลา9.30น. -พิธีล้างธาตุ -พิธีคารวะธาตุ
เวลา19.00น.-ชมมหรสพ
(การแต่งกาย ชุดขาว)59163423_672068329889096_1423419721729966080_n.jpg

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม 2562
เวลา9.00น- เตรียมเครื่องบวชนาค ณ วัดโพนชัย
-14.30น.แห่นาค และแห่น้ำสรงพระราชทาน รอบเมืองด่านซ้าย
19. 00น.-พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย
19. 00-ชมมหรสพ
การแต่งกายชุดสุภาพ58375017_672068346555761_5089091802544209920_n.jpg

วันเสาร์ที่๑๘พฤษภาคม2562(ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖)
เวลา9.00น. -ขบวนแห่พานบายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม
ขบวนแห่นาค-ขบวนแห่ต้นผึ้ง
เวลา๑๑.00น.- พิธีบูชาธาตุ " พิธีถวายต้นผึ้ง
เวลา๑๓.00น.- พิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก
-พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ
-พิธีบรรพชาและอุปสมบท พิธีคารวะธาตุ
-เสร็จพิธีงานนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรักประจำปี2562
(การแต่งกายชุดขาว)