กำหนดการเปิดงาน ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561

https://gotoloei.com/ปฏิทิน/ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน-2561มาแล้วครับสำหรับกำหนดการเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561 ภายในงาน มีขบวนแห่ปราสาทผึ้งเชียงคาน ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเลยเชียงคานของชุมชน ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ ณ บริเวณแม่น้ำโขง ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟเชียงคาน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561
วันที่ 17- 25 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 8 – 15 ค่ำ เดือน 11, วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)
- ชมการแสดงมหรสพ และจำหน่ายสินค้าต่างๆ
วัน อาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 )
เวลา 15.00 น. - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง . ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเลยเชียงคานของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
เวลา 16.30 น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
- ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
- ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บ่ริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำประสารทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด / แต่ละอปท.
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน
วัน อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 09.00 น. - ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
เวลา 19.30 น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่างๆ ณ บริเวณลายวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
วัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 09.30 น. - ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียนงคาน ‘’วิจิตรวิทยา’’
เวลา 14.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงประรำพิธี
- ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ รอบชิงชนะเลิศ
- พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ และมองรางวับการแข่งขันเรือยาว
- เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ
เวลา 18.00 น. - ชมขบวนแห่พิธีกรรม ‘’ผาสาดลอยเคราะห์’’ ณ ถนนชายโขง ระหว่างซอย 3 ถึง ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
เวลา 19.00 น. - ร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก
เวลา 20.00 น. - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม ตำบลต่างๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 06.30 น. - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ วัดภูช้างน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การคืนมีการแสดงตลอดทั้งคืน
กำหนดการการแสดงในงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน 2561
lookloei_25613730113704_3033627443.jpg