เวียงจันทน์ รีสอร์ท

ถนนเชียงคาน-เลย กม.12 บ้านใหม่ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

เวียงจันทน์ รีสอร์ทตั้งอยู่145/2 ตำบลนาซ่าว อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย