ถ้ำโพธิสัตว์

เที่ยวท่าลี่ ที่ภูผาแง่ม มะค่ายักษ์ ท่องเที่ยวชุมชนของคนท่าลี่ ณ บ้านยาง กกก้านเหลือง

ชมวิวที่ภูหมากเค็ง

ภูชมลาว

น้ำตกปลาบ่า

ภูผักหวาน จุดชมวิวทะเลภูเขา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ภูทอก

เที่ยวแก่งคุดคู้

จุดชมวิวทะเลหมอกผาหมวก อ.นาแห้ว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวจังหวัดเลย

ภูป่าเปาะ