เที่ยวแสงภา ที่นาแห้ว ชมวัดศรีโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

วัดป่าผาเจริญ

วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดมหาธาตุ

วัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดศรีพนมมาศ (วัดโท่ง) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดสันติวนาราม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดภูช้างน้อย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

พระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดโพนชัย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย