รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา

หลวงพ่อวัดจอมมณี

ภูพุทโธ ดินแดนแห่งรอยพระพุทธบาท

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา

พระเสี่ยง ที่วัดจอมมณี พระคู่บ้านท่าดีหมี

จารึกพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

หลวงพ่อองค์แสน (พระเจ้าฝนแสนห่า)

หลวงพ่อวัดจอมมณี พระพุทธรูปสำริด ศิลปล้านช้าง

พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง (หลวงพ่อหิน)