ดารุโน่-เลย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติภัณฑ์ (เซ่ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น

บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลย จำกัด

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส