กำหนดการวงดนตรี บุญบั้งไฟล้าน เอราวัณ 2561 วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2561

กำหนดการ ประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหก ประจำปี 2561

กำหนดการจัดงานวัฒนธรรมไทดำ (ตุ้มโฮมพี่น้องไต) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561

กำหนดการงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2561

คิวการแสดงช่วงกลางคืนงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2561

ประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2561 ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ณ ลานวัฒนธรรมนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

คิวการแสดงกลางคืน งานหอการค้าแฟร์ ณ ริมลำน้ำกุดป่อง เมืองเลย

งานบุญประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 28-31 มกราคม 2561

คิวการแสดง งานประจำปี ของดีเมืองผาขาว 2560

คอนเสิร์ตเพื่อการท่องเที่ยว หงา คาราวาน ณ เฮือนสำมะปิ อ.ท่าลี่ จ.เลย 25 ธ.ค. 2560